Betöltés, kérlek várj...
Login man

ÜGYFÉLVISSZAJELZÉSEK

Szinte minden mérhető, de a kérdés az: van-e értelme valamit mérni, és ha igen, akkor mihez kezdünk az eredményekkel?


Önmagában egy jó termék ma már nem elegendő a tartós üzleti sikerhez. A termékciklusok rövidülnek, a versenytársak gyorsan reagálnak – a hosszú távú üzleti sikerhez az ügyfélkör lojalitásán és elkötelezettségén keresztül vezet az út, ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az ügyfelek véleménye, visszajelzései és az ezekben bekövetkező pozitív vagy negatív irányú változások mennyire fontosak egy vállalkozás üzleti sikere szempontjából. 

Az ügyfélvélemények és visszajelzések gyűjtésére, elemzésére és hatékony felhasználására kidolgozott megoldásaink biztosítják Partnereink számára az információk folyamatos gyűjtését, az elemzések és eredmények real-time rendelkezésre állását, valamint a vállalat akár összes munkatársa részére a szegmentált és automatizált visszajelzést, nem utolsó sorban a pozitív vagy negatív irányú változások mögött meghúzódó okok és összefüggések feltárását.

Ajánlatkérés - kérjük, kattintson!

Ahogy régi szólásmondások tartják: ágyúval nem lövünk verébre, és dobbal nem lehet verebet fogni. Talán sokan úgy gondolják, hogy az üzleti életben ilyenek nem fordulhatnak elő, hiszen a hatékonyság, a piaci verseny kikényszeríti a legjobb, ár/érték arányban legoptimálisabb módszertanok használatát. Ahhoz azonban, hogy ez megvalósuljon, tisztázni szükséges a célt és az elvárt eredményeket – és ez az, amire gyakran nincs idő.  Ezért tevékenységünk fontos részét képezi, hogy az együttműködést minden esetben megelőzi egy mélyinterjú vagy workshop, ahol a leendő Partnerünkkel közösen tekintjük át a megvalósítani kívánt célokat, az ehhez használt (és az akár már működtetett) mérési módszertanokat és eszközöket. Az előzetes konzultáció eredményétől függően teszünk javaslatot az alkalmazandó módszertanra és szükség esetén a változtatásokra. 

Az általunk biztosított megoldások széles skálán mozognak, kvalitatív és kvantitatív kutatási sztenderdeket egyaránt alkalmazunk. Egy mérés nem mérés – ezért az esetek többségében többféle, egymást kiegészítő és az adott értékelési szempontot több oldalról és módszertannal vizsgáló kutatással végezzük el az adatgyűjtést és elemzést.

Bár programjaink szerves részét képezi, a helyzetértékelést és javaslattételt követően nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a tényleges, operatív lebonyolítást is minden esetben mi végezzük el. Amennyiben úgy látjuk, hogy az adott feladatot célszerű harmadik fél által lebonyolítani, akkor javaslatot teszünk és ajánlunk is egyben másokat, illetve ha van egy már jól működő rendszer, amit nem szükséges lecserélni, elegendő fejleszteni, módosítani, akkor költséghatékony megoldás azt a jövőben is tovább működtetni. Hogy ez ténylegesen így van-e, azt minden esetben a Partnereinkkel közösen döntjük el.

Az általunk kidolgozott eszközök segítségével:

  • Képessé válik kialakítani és fejleszteni a már meglévő mérési és kutatási módszertanokat és a hozzájuk tartozó értékelési szempontrendszert.
  • A kutatási és mérési stratégia kialakítása és fejlesztése során többféle módszer együttes, egymást kiegészítő alkalmazását lesz képes megvalósítani, jellemzően a korábbiaknál alacsonyabb költséggel.
  • Tisztába kerül az értékelési szempontrendszer kialakításának fontosságával (mit, mikor, hogyan, miért mérünk, és mit kezdünk az eredményekkel).
  • Egy bővíthető, és a piaci körülményekre rugalmasan reagálni képes, szegmentált és részben vagy teljesen automatizált eszközrendszert kap kézhez, amely közvetlenül és kimutathatóan járul hozzá az üzleti eredményeinek növekedéséhez.