Betöltés, kérlek várj...
Login man

EGYÉNI FEJLESZTÉS

Minden szervezet, a legkisebbtől a legnagyobbakig, egyének közössége, és a közösség céljainak – ideális esetben – összhangban kell lenniük az egyéni célokkal. A munkatársaink saját elképzeléseinek és a vállalat közös célkitűzéseinek megvalósítása és összehangolása nem csak vezetői feladat, képessé kell válnunk az egyéni megvalósítási utak és módszerek megismerésére, ezen keresztül pedig a munkatársaink, vezetőink egyéni fejlesztésére, motiválására.


Az ügyfélkapcsolatok során az egyéni teljesítmény alapvetően képes meghatározni a vállalkozás sikerét. Ezt azonban befolyásolja a munkatársaink tapasztalata, készségei és képességei, motivációja, elkötelezettsége vagy akár pillanatnyi élethelyzete.

Az egyéni fejlesztési programjaink (shadowing, mentoring, training on the job) többes célt szolgálnak:

  • Egy új folyamat, ismeret, megoldás bevezetésekor a munkatársakban esetlegesen felmerülő ellenérzések, a megszokottól való eltérés okozta stressz, az ismeretlen helyzettől való félelem feloldását.
  • A meglévő ismeretek mélyebb rögzítését, az elméleti információk gyakorlatba történő átültetését és az azonosulási folyamat lerövidítését.
  • Tréningek, képzések utókövetését, hogy az elhangzott, megtanult ismeretek ne egyszeri eredményt hozzanak, hanem beépüljenek a mindennapi gyakorlatba, és megalapozzák a hosszú távú eredményességet.
  • Az ügyfélkapcsolatokhoz kötődő vezetői munka támogatását és professzionális fejlesztését.
  • A „megrekedt/elakadt” munkatársak és vezetők egyéni támogatását és a probléma okainak feltárását annak megoldásával együtt.
  • Az egyes tevékenységek, ügyfélkapcsolati szituációk és folyamatok gyakorlatban történő megvalósulásának mélyebb szintű feltérképezését, hogy a vállalat vezetése valós információkkal rendelkezzen arról, hogy a kitűzött célok a gyakorlatban milyen módon valósulnak meg, és ha nem, akkor miért nem.
  • Az egyéni, munkatársi vagy vezetői szintű fejlesztések során megtapasztaltak kvalitatív és kvantitatív elemzését és értékelését.
  • Csoport szintű (3-5 fő) fejlesztést, amely erősíti a csoporttagok egymás iránti elkötelezettségét és lojalitását, illetve a csoportszintű tevékenységek és feladatok hatékony végrehajtását.