Betöltés, kérlek várj...
Login man

CUSTOMER JOURNEY MAP

Mi történik, miután a vásárló, ügyfél, vendég, utas, páciens először letette mellettünk a voksát? A történet innentől válik érdekessé, és a jövőbeni siker nagyban múlik azon, hogy ezt az egyszeri döntést milyen további lépesek követik.


Komoly sportteljesítményt felkészülés, pontos tervezés, időzítés nélkül nem lehet elérni. Egy Mount Everestre készülő expedíció még korlátlan erőforrások rendelkezésre állása esetén is pontos tervezést és előkészületeket igényel. Mert a hegyen már nem szerencsés hibázni…

Így van ez az ügyfélkapcsolataink során is. Ahhoz, hogy kimagasló eredményeket, magas szintű elégedettséget, valódi ügyfélélményt biztosító kiszolgálást legyünk képesek megvalósítani (mert ez elengedhetetlen feltétele az organikus, piaci átlagot meghaladó üzleti növekedésnek), pontos térképpel és tervvel kell rendelkeznünk – no nem a Mount Everestről, hanem a folyamatainkról, a touchpontokon megvalósuló tevékenységeinkről, az ezt segítő vagy gátló tényezőkről.

További információért kérje első alkalommal díjmentes konzultációnkat!
Kérjük, kattintson!

Mi abban segítünk Önnek, hogy:

  • Képes legyen átlátni és értékelni az ügyfélkapcsolatokra közvetlenül és közvetetten hatást gyakorló belső és külső tényezőket.
  • Tisztában legyen azzal, hogy ügyfelei, vásárlói, partnerei akár egyesével, akár csoportonként milyen „ügyfél-utat járnak be”, és ezen az úton hol tartanak éppen.
  • Pontos térképpel és folyamatleírással rendelkezzen arról, hogy az egyes időpontokban és helyszíneken, vagy az online térben milyen kapcsolati tevékenységekkel és hozzájuk kötődő folyamatokkal rendelkezik, és ezek tényleges megvalósulása során (= nem elméletben, hanem a gyakorlatban) pontosan mi történik, és mindennek milyen hatása van az üzleti eredményeire.
  • Felismerje, melyek azok a vakvágányok, amelyek nem vezetnek sehová (pl.: lemorzsolódás), ezekből hol és mikor, mely pontokon kell kiutat találnia (= megelőzés).
  • Azonosítani tudja, melyek azok a kapcsolati időpontok és helyszínek, ahol az ügyfélélmény megvalósítása érdekében érdemes élményaktivitásokat elhelyezni.
  • Rendelkezésére álljon egy értékelési szempontrendszer, amely alapján világossá válik, hogy az ügyfelétől hol, mikor, hogyan és mit érdemes kérdezni, illetve az alkalmazott módszertantól függően milyen eredményeket várhatunk ettől.
  • Világosan lássa, hogyan tudja az egyes folyamatokat és ügyfél-kapcsolati pontokat úgy fejleszteni, hogy az mind a munkatársai, mind az ügyfelei számára elégedettségnövekedéssel járjon.